Kontrola pristupa je jedan od najvažnijih elemenata sistema tehničke zaštite. Zbog tehnološkog razvoja kontrola pristupa je našla primenu i u svakodnevnom životu, a ne samo u sistemima kojima je potreban visok nivo obezbeđenja.

Namena sistema je selektivno ograničenje pristupa na područja kojima je potrebna kontrola, tj. ulaza ili prolaza isključivo ovlašćenim licima. Time se dobijaju podaci o dozvoljenim prolazima, alarmnim stanjima i drugim aktivnostima.

Sistem kontrole pristupa služi za zaštitu poslovnih objekata, kao i zaštitu određenih područja kao što su:

  • server sobe
  • arhivske prostorije
  • skladišta
  • trezori
  • upravljačko-nadzorne sobe...

Velike prednosti ovakve kontrole pristupa su što se svaki neovlašćeni pokušaj ulaska evidentira, svaki korisnik ima svoju jedinstvenu karticu čime je omogućena kontrola i praćenje njegovih aktivnosti. Sve promene pri programiranju sistema su brze i jednostavne.

Saradnja sa HID-om koji je glavni lider u proizvodnji RFID sistema u svetu omogućila nam je da vrlo uspešno izvedemo nekoliko velikih projekata u različitim oblastima primene RFID sistema.

Kontrola pristupa za preduzeća

Od velikih korporativnih preduzeća i srednjih preduzeća do malih firmi širom sveta, svi shvataju moć smart kartica. Za razliku od ID kartice sa ličnom fotografijom, koja se najcešće koristi, smart kartica je u suštini mali kompjuter, koji sadrži sopstveni procesor sa 128 kB memorije. U smart kartice se mogu integrisati i fotografija, PIN kod ili lozinka, sa aplikacijom koja podržava biometriju (otisci prstiju ili skeniranu mrežnjaču).

Uz povećane mogućnosti, kompanije koriste pametne kartice za pristup objektu, višeznačnu identifikaciju, evidenciju radnog vremena, plaćanje, kao i za pregled istorije korišćenja kartice - sve u jednoj kartici.

Jedna HID pametna kartica može biti konfigurisana tako da podržava sve potrebe individualnog poslovanja, bilo da je osnovna ili sofisticirana - za centralizovano korišćenje kartice ili umrežena za korišćenje na različitim lokacijama. Korporacije mogu dodatno da prošire upotrebu ovih sigurnih smart kartica za jeftinije korišćenje i povoljnije rešenje za dodatne poslovne probleme koji se mogu javiti u budućnosti. Tada ove kartice postaju više nego samo kartice za "otvaranje vrata".

HID nudi širok spektar aplikacija i rešenja za pristup i identifikaciju, koja mogu pomoći bilo kojoj veličini poslovanja u održavanju operativne efikasnosti i smanjenju troškova, uz obezbeđivanje optimalne bezbednost za objekte i imovinu .

Za velike korporacije

Posle mnogo informacija koje su izložene u medijima, a predstavljale su poslovnu tajnu, velike korporacije se trude više nego ikada da pronađu zaštitu za bezbednosnu ranjivost sistema, koja može ugroziti poverljive podatke.

Uvođenje HID beskontaktne smart kartice, po ceni koja se može uporediti sa proksimity karticom, učinila je da velika preduzeća počnu sa korišćenjem jedne kartice za više aplikacija. Ovim se poboljšava sigurnost, povećava efikasnost organizacije i ostvaruje ušteda u troškovima.

Za mala i srednja preduzeća

Mala i srednja preduzeća moraju da ostvare svoje ciljeve sa malobrojnim timom zaposlenih kako bi bila sigurna da organizacija posluje na vrhuncu efikasnosti.

HID Vam može pomoći u ovoj potrazi za većom efikasnošću uvođenjem smart sistema personalnih kartica koji najviše odgovara Vašoj organizaciji.

Kontrola pristupa za obrazovne institucije

Sa povećanjem potrebe za obezbeđenjem unutar obrazovnih institucija, uz smanjenje budžeta i intenzivnim pritiskom za smanjenjem troškova na svim nivoima i odeljenjima, koledži i univerziteti, kao i osnovne i srednje škole, moraju da razmišljaju kako da zadrže svoje okruženje i njihove domove učenika bezbednim, bez dodatnih troškova. Svaka škola ima svoje posebne potrebe i jedinstvene zahteve, pa im je potreban fleksibilan sistem koji zadovoljava zahteve svake ustanove posebno.

HID rešenja i usluge za obrazovne institucije su razvijena da zadovolje ove potrebe i obezbede lakši rad obezbeđenja u godinama koje dolaze.

Sa administracijom koja stalno traži nove kreativne načine da iskoristi trenutnu infrastrukturu, obrazovne institucije računaju na ovakve sisteme da pruže jedinstvena rešenja za pomoć pri obezbeđivanju objekata i poboljšanju administrativne efikasnosti.

HID-ova kompletna rešenja za obrazovanje poboljšavaju i olakšavaju pristup obrazovnim resursima i smanjuju komplikacije u administraciji.

Fakulteti i univerziteti

Fakulteti i univerziteti imaju posebne bezbednosne zahteve. Ovo ne znači samo kontrolu fizičkog pristupa objektima i dešavanjima, već uključuje i logički pristup mrežama i informacijama, a u isto vreme pokušava se kontrolisanje operativnih troškova i zadržavanje uslužnosti različitim potrebama učenika i domova. HID pruža rešenje za sve ove probleme.

Osnovne i srednje obrazovne institucije

Osnovne i srednje obrazovne institucije moraju da upravljaju problemima povećanja uspeha kod učenika, zakonima u obrazovanju, niskim budžeta i bezbednošću učenika. HID pruža rešenje za sve ove probleme sa kontrolom pristupa, evidencijom radnog vremena, i učeničkim propusnicama, što održava visok nivo bezbednosti u celoj školi.

Kontrola pristupa za finansije i bankarstvo

Zaštita od stalnih opasnosti za narušavanje bezbednosti koje bi mogle naškoditi osoblju i neprocenjivoj računarskoj mreži je glavna briga za lidere u pružanju finansijskih usluga. Prvi korak u zaštiti ljudi i informacija je kontrola fizičkog pristupa zgradama i kancelarijama preko već postavljenih kontrolnih tačaka. Postavljanjem zaštite na više nivoa, sistem proverava sve osobe prisutne u objektu. Ovakvo obezbeđenje može da bude operativno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini i da koristi više nivoa zaštite.

Današnja centralizovana rešenja ne kontrolišu samo fizičku kontrolu ulaska u zgrade, već kontrolišu i pristup računarskoj mreži. Napredna tehnološka rešenja iz HID-a, lidera u kontrolnim sistemima, laka su za upravljanje, kontrolu i nude opcije proširivanja za buduće potrebe i zahteve.

Značaj bezbednosti u svim preduzećima je izuzetno porastao. Poboljšana bezbednost može omogućiti veću produktivnost u kancelarijama i bolje usluge klijentima.

HID ponuda obuhvata najširi spektar standardnih smart kartica. Bilo da imate jednu oblast koja zahteva visok stepen bezbednosti ili ceo sistem koji treba obezbediti, HID ima rešenja koja neće otežati upotrebu.

HID-ovom smart karticom omogućen Vam je širok spektar fleksibilnih rešenja koji se odnose na višestruke nivoe bezbednosti. Tu spadaju čitači koji koriste beskontaktnu, biometrijsku ili verifikaciju preko tastature (šifrom) ili čitači sa bilo kojom od ovih kombinacija.

Kontrola pristupa za vlade i ministarstva

U današnjem burnom vremenu globalizacije, bezbednost objekata, zgrada i imovine Vlada država, kao i njihovih zaposlenih ne može biti potcenjena. Međutim, sa neverovatnim smanjenjem budžeta vladinih agencija, zbog trenutne ekonomije, pojavio se novi skup izazova. Tim stručnjaka iz HID-a poseduje decenije iskustva u pružanju usluga i rešenja vladinom sektoru u kontroli pristupa i bezbednosti koja zadovoljavaju specifične potrebe svake državne agencije i njihovih budžeta.

Nudeći širok spektar rešenja za logičku i fizičku kontrolu pristupa, HID je pouzdan partner za vladine agencije i njihove sisteme. Jedinstvena mešavina vrhunskih tehnologija, povezanost sa unapređivanjem standarda, proizvodi koji su se dokazali na terenu i iskustvo, stavlja HID u idealan položaj za kreiranje velikih i malih rešenja za kompleksne projekte koji štite građane, državne službenike, vojna lica i kritične infrastrukture naše nacije.

Kontrola pristupa za maloprodajne objekte

Da bi uticali na kupce, dok istovremeno kontrolišu troškove, vodeći trgovci zahtevaju sve veću mogućnost poboljšanja uslova kupovine. Oni su često direktno uključeni u dizajn i rad njihovih objekata, sa fokusom na robne marke i usluge.

Trgovci vode svakodnevno bitku za inovacije, bolju isporuku i bolje razumevanje razmišljanja kupca. Suočeni sa konsolidacijom ključnih maloprodajnih kanala, produženim radom objekata i dodatnim zanimljivim ponudama da bi služili potrebama njihovih kupaca, trgovine svih veličina suočavaju se sa povećanom konkurencijom, pojačanom zabrinutosću u vezi bezbednosti kupaca i osoblja, inicijativom za uštedu energije i potražnjom za virtuelnom kontrolom objekata. Ponudom beskontaktne kontrole pristupa koja je povezana sa platnim sistemom, evidencijom radnog vremena i prisustva i drugim smart karticama, HID-ova rešenja pomažu u rešavanju potreba prodajnih centara.

Sa značajnim iskustvom u maloprodajnoj industriji, HID pruža kompletna rešenja za maloprodaju. Ta rešenja mogu da pomognu skupljanjem adresa i dodatnom profitabilnošću. Bez obzira da li je zahtev vezan za sisteme za kontrolu ulaza, rešenjima baziranim na IP mreži ili platnim sistemima , HID ima rešenja koja ispunjavaju potrebe trgovina svih veličina.

HID rešenja pružaju fleksibilne proizvode koji omogućavaju prodavcima da lako implementiraju rešenja za kontrolu pristupa, kao i dodatne usluge za maloprodajne industrije za upravljanje radnicima i objekatima .

Kontrola pristupa za aerodrom, autobuske stanice i železničke stanice

Nastojeći da spreče terorističke napade i zaštite globalnu transportnu mrežu, aerodromi, železnice i autobuski prevoz, moraju biti oprezani, efektivni i efikasni u obezbeđenju. HID-ova kontrola pristupa je u upotrebi na mnogim od najprometnijih svetskih međunarodnih luka.

Svaka luka i prevozni objekat ima jedinstveni skup zahteva, od upotrebe jednog čitača do upotrebe više čitača koji su dizajnirani da odgovaraju visokom nivou bezbednosti, dodajući zaštitu sa PIN šiframa i biometrijsku verifikaciju. Dizajneri objekata imaju izazov da uspostave višeslojnu kontrolu pristupa u ograničenim područjima i pruže fleksibilno rešenje koje je dovoljno pogodno da primi velike količine korisnika.

HID je sertifikovani partner najvećih i najuspešnijih vlada i privatnog sektora, a partnerstvo se pojavilo u 21. veku posle terorističkih napada. HID je aktivni učesnik u transportnom obezbeđenju. Kompanija pravi doprinos od vitalnog značaja za obezbeđivanje međunarodnih granica i uspeva da obezbedi slobodan protok globalne trgovine.

Ciljevi HID-a su savršenost u obezbeđivanju transporta, ljudi, procesa i tehnologija. HID koristi inovativne aplikacije, iskustvo, tehnologiju i stručnost za rešavanje kritičnih problema klijenata.