Skener prtljaga AJ5030A

Težina uređaja: 420 kg
Veličina tunela: 500 (Š) x 300 (V)
Penetracija čelika: 8-10mm
Rengenska doza: manje od 1,25uSv, bezbedno za filmove do ISO 1600

Kategorija:

Opis

Skener prtljaga AJ5030A je sistem za bezbednost i inspekciju prtaljaga. Obezbeđuje visoku rezoluciju i ultra-jasne slike za jednostavnu indentifikaciju objekata sa najnovijom tehnologijom.

Ovo je idealna oprema za inspekciju i bezbednost malih ručnih prtljaga u vladinim institucijama, poštama, ambasadama, kongresnim centrima, zatvorima i sličnim objektima.

Tehničke karakteristike

  • Težina uređaja: 420 kg
  • Veličina tunela: 500 (Š) x 300 (V)
  • Penetracija čelika: 8-10mm
  • Rengenska doza: manje od 1,25uSv, bezbedno za filmove do ISO 1600
  • Radioaktivno curenje: manje od 0,4µSv/h, na distanci od 5cm
  • Senzor X zraka: array detektor L-oblika
  • Obrada slike: 24bit
  • Brzina trake: 0.22m/s
  • Maksimalno opterećenje trake: 150kg