kontrola pristupa ugradnja

Greiner Packaging Odžaci

Pušten u rad sistem automatske detekcije i  dojave požara

Greiner Packaging d.o.o., smešten u Odžacima, i članica je Greiner Packaging grupe, koja se ubraja u najznačajnije proizvođače ambalaže u Evropi, sa preko 3.000 zaposlenih. 

Greiner Packaging d.o.o. u Srbiji proizvodi termoformiranu i duvanu ambalažu od plastike za prehrambenu (mlekare, pivare) i ne-prehrambenu (hemijsku, farmaceutsku, automobilsku) industriju.

Comments for this post are closed.