kontrola pristupa ugradnja

PREZENTACIJA SISTEMA ZA PREVENTIVNO OTKRIVANJE POŽARA

Preduzeće „Tesla sistemi d.o.o.“ Beograd prezentovalo je Sistem za preventivno otkrivanje požara menadžmentu Hedroelektrana na Trebišnjici i Rudniku i Termoelektrani Gacko, Republika Srpska.

Tehnologija preventivnog otkrivanja požara je jedinstvena tehnologija koja je prvi put primenjena u NASA letelicama. Omogućava vrlo osetlјivu detekciju i otkrivanje rizika od nastanka požara i vremenski mnogo pre nego što nastanu prvi efekti požara u vidu dima, mirisa…

Više o sistemu preventivnog otkrivanja požara (sa predavanja održanog u Inženjerskoj komori): Prezentacija preventivnog otkrivanje požara

 

 

Comments for this post are closed.