BOOSTER

Čitanje do 10m
Montira se u unutrašnjosti vozila
Odlične performanse sa maksimalnom perimetarskom zaštitom
Rešenje sa jednom karticom

Opis

BOOSTER je sistem za identifikaciju vozača u vozilu. Dizajniran je za unutrašnjost vozila, sa dometom od 10 metara. Ovakav sistem predstavlja sigurnost da vozilo neće ući u prostor koji se obezbeđuje sa drugim vozačem. Koristi se u kombinaciji sa ličnim ispravama. Sistem se sastoji iz dva elementa: karticom za pristup objektu uređajem za čitanje kartice (BOOSTER) BOOSTER se postavlja na unutrašnju stranu vetrobrana. Kada se kartica ubaci u njega, on pročita ID, pošalje signal čitaču (Transit), koji ga dalje prosleđuje sistemu za otvaranje vrata. Postoji više varijanata BOOSTER sistema za indentifikaciju vozača: Prox Booster , zasnovan na proksimiti tehnologiji čitanja kartica koji radi na frekvencijama od 120 do 125 kHz, Smartcard Booster , podržava smartcard tehnologiju. Radi na 13.56 MHz. Transition Booster, podržava i proksimiti i smartcard tehnologiju. Dizajniran je za objekte dge se koriste obe tehnologije istovremeno. Tipični objekti gde se koristi BOOSTER su aerodromi, luke, vojne baze, policija, vatrogasne i druge stanice gde je vozilo dodeljeno određenom vozaču

Ključne karakteristike

 • Čitanje do 10m
 • Montira se u unutrašnjosti vozila
 • Odlične performanse sa maksimalnom perimetarskom zaštitom
 • Rešenje sa jednom karticom
 • Automatsko slanje ID vozila i vozača

Osnovne karakteristike

 • Dimenzije: 116x72x27mm
 • Težina 95g, 120gr
 • Radi na 120kHz / 2.45GHz (Prox Booster), 13.56 / 2.45GHz (Smartcard Booster), 120kHz / 13.56kHz / 2.45GHz (Transition Booster)
 • IP32 zaštita
 • Radna temperatura -40...+85ºC
 • Napajanje: ugrađena AAA litijumska baterija, rok trajanja 10 godina
 • Prepoznavanje vozila do 10m