TRANSIT EDGE čitač

Čitanje do 10m
Potpuno samostalan sistem pristupa
Pamti 1.000 autorizovanih profila

Opis

Ovo je samostalan sistem kome nije potrebno ništa drugo osim web pregledača da bi se pristupilo čitaču. Zahteva minimalno kabliranje jer je kompletno IP kompatibilan. Omogućava brzu, laku i jeftiniju montazu i puštanje u rad. Predstavlja vrstu perimetarske zaštite u velikom broju objekata.

Princip rada

Sistem zahteva optičku vidljivost između taga i čitača. TRANSIT EDGE se instalira na mestu gde je potrebno da se vozilo indentifikuje. Koristeći algoritam, ID tag se dekodira i šalje sistemu kontrole pristupa.

Ključne karakteristike

 • Čitanje do 10m
 • Potpuno samostalan sistem pristupa
 • Pamti 1.000 autorizovanih profila
 • Daljinski pristup preko mreže
 • Nepotreban softver
 • Za vozila do 200km/h brzine prolaza
 • Kompaktni industrijski dizajn

Osnovne karakteristike

 • Dimenzije: 310x250x100mm
 • Težina 5kg
 • Kućište od nerđajućeg čelika
 • IP65 zaštita
 • Radna temperatura -30...+55ºC
 • Napajanje 24 VDC , 500mA
 • TCP/IP
 • Prepoznavanje vozila do 200km/h
 • Do 1.000 tagova