Centralizovani sistem sa više ormara u režimu „Samostalan rad sa lokalnim i centralnim sinhronizovanim bazama podataka

Pri pokretanju novog sistema i proširenju postojećih sistema

Opis

Centralizovani sistem sa više ormara u režimu "Samostalan rad sa lokalnim i centralnim sinhronizovanim bazama podataka", HUF / integracija (pri pokretanju novog sistema i pri širenju postojećih sistema), može se podesiti daljinski