Čitač otiska prsta

Vrata kabineta mogu se otvoriti otiskom prsta

Opis

Vrata kabineta mogu se otvoriti otiskom prsta.