PEGAS ZE

Radna temperatura +10ºC +50ºC
Radna temperatura rampe sa grejačem -25ºC +50ºC
Maksimalna vlažnost okruženja 80%
Radni vek: 3.000.000 krugova

Opis

Pegas ZE električna kapija je opcija koja omogućava jednostavan i udoban prolaz lica. Zajedno sa barijerama čini kompleksan modularni sistem koji obezbeđuje pristup kontrolisanim mestima. 1) Elektromehanička Pegas ZE vrata sa elektromagnetnim zaključavenjem. 2) Rotacija u jednom smeru, ili u oba smera. Pegas ZE kapija može biti isporučena sa hidraulikom koja obezbeđuje automatsko zatvaranje vrata do osnovne pozicije. Vrata ostaju blokirana u otvorenom položaju samo u slučaju kada ih okrenete više od 90º. Pegas ZE kapija postoji u verzijama sa jednim ili dva krila. Širine krila kapije mogu biti od 650 do 1000 mm. Pegas ZE mehanička vrata se mogu kontrolisati eksternim dugmetom, kojim se mogu otvoriti vrata i pri nestanku električne energije. Kapija je standardno dizajnirana od nerđajućih materijala. Krilo kapije može biti bez panela, ili sa različitim vrstama panela: 1) izrađena od stakla ili drugih materijala 2) sa horizontalnim cevima 3) sa vertikalnim cevima

Osnovne karakteristike

  • Efikasan sistem blokiranja u kombinaciji sa motornom jedinicom
  • Automatska adaptacija obrtne brzine pri prolasku ljudi
  • Visok nivo sigurnosti je obezbeđen time što rotacija zaustavlja u momentu otkrivanja opstrukcije
  • Tih i lagan rad
  • Mogućnost lakog zaustavljanja rotacije

Tehničke karakteristike

  • Radna temperatura +10ºC +50ºC
  • Radna temperatura rampe sa grejačem -25ºC +50ºC
  • Maksimalna vlažnost okruženja 80%
  • Radni vek: 3.000.000 krugova
  • Broj prolaza: 15 do 30 osoba u minuti