PEGAS ZM

Radna temperatura +10ºC +50ºC
Radna temperatura rampe sa grejačem -25ºC +50ºC
Maksimalna vlažnost okruženja 80%
Radni vek: 3.000.000 krugova

Opis

Pegas ZM mehanička kapija je opcija koja omogućava jednostavan i udoban prolaz lica. Zajedno sa barijerama čini kompleksan modularni sistem koji obezbeđuje pristup kontrolisanim mestima. 1) Mehanička Pegas ZM vrata sa manuelnim zaključavenjem. 2) Okretanje u jednom smeru, ili u oba smera Pegas ZM kapija može biti isporučena sa hidraulikom koja obezbeđuje automatsko zatvaranje vrata do osnovne pozicije. Vrata ostaju blokirana u otvorenom položaju samo u slučaju kada ih okrenete više od 90º. Pegas ZM kapija postoji u verzijama sa jednim ili dva krila. Širine krila kapije mogu biti od 650 do 1000 mm. Pegas ZM mehanička vrata mogu biti isporučena sa anti-panic opcijom koja obezbeđuje njeihovo lako otvaranje. Kapija je standardno dizajnirana sa nerđajućim materijalima. Krilo kapije može biti bez panela, ili biti sa različitim vrstama panela: 1) od stakla ili drugih materijala 2) sa horizontalnim cevima 3) sa vertikalnim cevima

Osnovne karakteristike

  • Efikasan sistem blokiranja u kombinaciji sa motornom jedinicom
  • Automatska adaptacija obrtne brzine pri prolasku ljudi
  • Visok nivo sigurnosti je obezbeđen time što rotacija zaustavlja u momentu otkrivanja opstrukcije
  • Tih i lagan rad
  • Mogućnost lakog zaustavljanja rotacije

Tehničke karakteristike

  • Radna temperatura +10ºC +50ºC
  • Radna temperatura rampe sa grejačem -25ºC +50ºC
  • Maksimalna vlažnost okruženja 80%
  • Radni vek: 3.000.000 krugova
  • Broj prolaza: 15 do 30 osoba u minuti