Knjiga događaja WM-5000E8/EM

(WM-5000E8/EM)

Knjiga događaja WM-5000E8/EM je dizajnirana da drži signalne kartice (RFID) koje su unapred identifikovane čitačem

Opis

Knjiga događaja WM-5000E8/EM je dizajnirana da drži signalne kartice (RFID) koje su unapred identifikovane čitačem - dodeljen im je broj, a kasnije se može zadati naziv kartici u skladu sa različitim događajima koji su uobičajeni za patrolu na određenim kontrolnim tačkama (npr. otvaranje vrata, isključivanje i sl.). Ovo se radi softverski.