Tag za identifikaciju čuvara Guard ID

(Guard ID)

Tag za identifikaciju čuvara Guard ID.
Može se koristiti u najrazličitijim okruženjima.
Ima radni vek duži od 20 godina. Opseg frekvencija 125Khz and 2.4G.

Opis

Tag za identifikaciju čuvara Guard ID. Može se koristiti u najrazličitijim okruženjima. Ima radni vek duži od 20 godina. Opseg frekvencija 125Khz and 2.4G.