Tag za identifikaciju/obilazak čuvara Orange

(Guard ID)

Ima radni vek duži od 20 godina.
Opseg frekvencija 125Khz and 2.4G.

Opis

Tag za identifikaciju/obilazak čuvara Orange Može se koristiti u najrazličitijim okruženjima. Ima radni vek duži od 20 godina. Opseg frekvencija 125Khz and 2.4G.